Visa källa

Utlåtande

Motion: "Införskaffande av printer till Hubben" 20 sep 2013
Datum: 25 sep 2013
Avsändare: digIT 13

Lösningsförslag - Chalmersansluten skrivare

En skrivare som finansieras av Chalmers och ansluts till Chalmers centrala printerserver skulle ur ett tekniskt perspektiv inte skilja sig från skrivaren som redan står i studion. Problem med utskrifter som försvinner spårlöst i PRISMA kommer bestå på samma sätt. Att skrivaren står i våra lokaler ökar inte vår möjlighet att utföra felkorrigeringar eller underhåll om skrivaren fortfarande är ansluten till Chalmers printsystem.

Med tanke på hur PRISMA fungerar idag, är det mest troligt att Chalmers IT-service inte tillåter ad-hoc-anslutningar via USB som då kringgår systemet med printerkvota. Allt detta förutsatt att de skulle gå med på att installera en skrivare i en sektionslokal.

digITs rekommendation: Att blanda in Chalmers IT-service och ansluta en skrivare till det centrala printersystemet löser inte problemen motionären uppmärksammar.

Lösningsförslag - Sektionens egna skrivare

Om sektionen införskaffar en skrivare som sätts under sektionskommittéernas förvaltning kan lösa problemen som emellanåt uppstår i Chalmers printersystem. Vi har då möjlighet att använda en egen printerserver som kan konfigureras för att passa exempelvis utskriftsfunktionen på Chalmers.it.

Att skrivaren skulle förvaltas av sektionskommittéer innebär nya svårigheter i form av:

digITs rekommendation: Även om sektionen kan skaffa en skrivare mer eller mindre kostnadsfritt, är lösningen fortfarande dyr både ekonomiskt och gällande arbetskraft.

Sammanfattande utlåtande

Chalmers system är utan tvekan inte felfritt, men systemet är utvecklat för att vara rättvist mellan studenter och hållbart för tjänstens fortsatta existens. Att sektionen skulle försöka konstruera ett liknande system är inte praktiskt tänkbart, främst beroende på omständigheterna i Hubben snarare än tekniska begränsningar.

digIT rekommenderar att motionens huvudfråga avslås.

Max Witt

ordf. digIT 13